NOVINKY

o poslaneckých aktivitách a mediálnych posolstvách poslancov BBA

Otázniky nad verejným osvetlením

Otázniky nad verejným osvetlením

Najdlhším bodom rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa konalo 22. septembra 2020, bol Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 Predmetom bolo schválenie účelu použitia návratnej finančnej výpomoci od štátu vo výške 1 874 305 Eur pre I. etapu riešenia havarijného stavu verejného osvetlenia (VO). Tento bod z dôvodu nedostatočných...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 23. 06. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 23. 06. 2020

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Aká je aktuálna situácia ohľadom chátrajúcej a opustenej budovy Domu kultúry? Kedy rokovalo mesto s vlastníkom objektu a aký bol výsledok? Má mesto nejaké možnosti, aby primäl vlastníka riešiť situáciu? Okrem kritiky zo strany verejnosti je tu aj bezpečnostné riziko.Odpoveď: Ján Nosko, primátor mesta Všetky...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 28. 04. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 28. 04. 2020

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Podľa zverejnenej architektonickej štúdie Multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste v Banskej Bystrici navrhnutý objekt môže pojať až 4000 návštevníkov. Kapacita nových parkovacích plôch je podľa štúdie len 250 parkovacích miest. Vybudovanie parkovacieho domu nie je súčasťou výstavby haly a pri...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 04. 02. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 04. 02. 2020

Ing. Lucia Skokanová, poslankyňa BBA:Interpelujem Oddelenie miestnych komunikácii v nasledovnej veci. Na ulici Švermova pri ÚPV boli osadené 2 dopravné značky upozorňujúce na prechod pre chodcov. Je to veľmi dobré, pretože prechod je frekventovaný a už niekoľkokrát tam došlo ku kolízii chodca s autom. Svetelná signalizácia je však umiestnená iba...

Jar 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Jar 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Vážené Banskobystričanky, vážení Banskobystričania, prežívame náročné časy. Do našich životov vstúpila koronakríza a s ňou aj obavy a neistota. Túžime po návrate do starých koľají, no nevieme kedy to bude. V tejto situácii môžeme robiť len jedno: trpezlivo si chrániť vnútornú slobodu, láskavosť a nádej. V rámci aktuálnych možností naďalej...

Cena mesta pre Verejnosť proti násiliu

Cena mesta pre Verejnosť proti násiliu

Vo štvrtok 20. februára 2020 sa konalo v Cikkerovej sieni historickej banskobystrickej radnice slávnostné udeľovanie cien Čestný občan, Cena mesta a Cena primátora. Sme nesmierne radi, že po návrhu našich poslancov Martina Úradníčka, Milana Lichého, Vladimíra Pirošíka a Hany Kasovej, si Cenu mesta za rok 2019 odniesli členky a členovia Krajského...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 10. 12. 2019

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 10. 12. 2019

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:V Radvani na Sládkovičovej ulici sú za sebou umiestnené dva priechody pre chodcov, jeden pri svetelnej signalizácii, druhý o niekoľko metrov za ňou. Tieto priechody nie sú dostatočne osvetlené, na čo sa sťažujú najmä vodiči, pretože chodcov bez reflexných prvkov je ťažko rozoznať a dochádza k nehodám. Kedy...

Rok 2019 s Banskobystrickou alternatívou

Rok 2019 s Banskobystrickou alternatívou

„Želám si, aby sa nám spoločne darilo zlepšovať veci bystrické. Aby sme boli nielen prosperujúcim a zdravým mestom, ale aj mestom úprimnosti, tolerancie, solidarity a dobrého ducha. Spolu s BBA prajeme priaznivý rok 2020 s citom pre ľudí a prostredie, bystrickým mešťanom, návštevníkom, mestu a jeho klíme.“  Mesto Banská Bystrica je rozdelené...

Stanovisko BBA k zvyšovaniu daní z nehnuteľností – zasadnutie MsZ dňa 10. 12. 2019

Stanovisko BBA k zvyšovaniu daní z nehnuteľností – zasadnutie MsZ dňa 10. 12. 2019

Stanovisko klubu BBA k zvyšovaniu daní z nehnuteľností objasnil David KAPUSTA: Myslím si, že nikto z nás tu dnes neskáče od radosti, že musíme rozhodovať o zvyšovaní daní, ktoré sa dotýka nás všetkých. Veď zvyšovanie akýchkoľvek daní je pre politikov vždy nepopulárna vec a keď je to možné, tak sa mu vyhýbajú. Som presvedčený o tom, že ak by to...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 23. 06. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 24. 09. 2019

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA: Žiadam preveriť, či oplotenie jamy lemujúce štvorprúdovú komunikáciu stojí na pozemku Mesta Banská Bystrica. Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca oddelenia evidencie a správy majetku mestaK uvedenej interpelácii zasielame nasledovné stanovisko:Na pozemky vo vlastníctve mesta par. č. E KN 170 výmera 368 m2,...

Odpočet práce poslancov Banskobystrickej alternatívy v prvom polroku 2019

Odpočet práce poslancov Banskobystrickej alternatívy v prvom polroku 2019

Jednou z dôležitých zásad práce poslancov Banskobystrickej alternatívy je trvalá a otvorená komunikácia s občanmi. V tomto duchu sme v júlovom čísle časopisu ECHO, ktorý je distribuovaný do všetkých poštových schránok v Banskej Bystrici, uverejnili odpočet našej práce v prvom polroku 2019. Jeho plné znenie si môžete prečítať na našej...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 28. 04. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 30. 04. 2019

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Obyvateľ bytového domu Hronské predmestie poukazuje vo FB príspevku na chodník zakončený „do stratena“, ktorý vznikol dávnejšie pri prestavbe mosta pri bývalej autobusovej stanici na Uhlisko (foto v prílohe č. 1). Mesto Banská Bystrica sa k stavbe v čase jej prípravy zrejme vyjadrovalo. Je šanca...

Stanovisko poslancov Banskobystrickej alternatívy k usporiadaniu EYOF

Stanovisko poslancov Banskobystrickej alternatívy k usporiadaniu EYOF

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 6. júna 2019 , ktoré malo jedinú tému - Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), predostrel náš kolega Pavol Katreniak stanovisko poslancov Klubu BBA:„Ako vieme, XVI. Európsky letný olympijský festival mládeže EYOF v roku 2021 malo pôvodne organizovať Mesto Košice, kde sa na podujatie...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo 4. mestského zastupiteľstva

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo 4. mestského zastupiteľstva

Ing. Mgr. Pavol Katreniak - poslanec BBAZ domény www.odkazprestarostu.sk dostal občan odpoveď: „S ľútosťou Vám oznamujeme, že pri riešení podnetu Severná-chodník-výtlk do dnešného dňa nedošlo k pozitívnej náprave a z tohto dôvodu podnet označujeme ako neriešený.“ Aký postup je potrebné ďalej zvoliť, aby nebol podnet klasifikovaný ako...

Archív

Kategórie