NOVINKY

o poslaneckých aktivitách a mediálnych posolstvách poslancov BBA

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 05. 04. 2022

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 05. 04. 2022

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Opakujem interpeláciu podanú a nevybavenú zo dňa 7. 12. 2021. Obyvatelia Komenského ulice (nepárne čísla) požadujú prehodnotiť bezpečnosť komunikácie vedúcej popri ich domoch z hľadiska povolenej rýchlosti i z hľadiska prejazdu nákladných vozidiel. Podľa ich tvrdenia bola v minulosti na ceste vedúcej z...

Rok 2021 s Banskobystrickou alternatívou

Rok 2021 s Banskobystrickou alternatívou

Banskobystrická alternatíva pôsobí v mestskom zastupiteľstve nepretržite už 16 rokov. Za ten čas sa ukázalo, že poslankyniam a poslancom BBA sa darilo prinášať do mestskej politiky pokrokové myšlienky, ktorých sila prerástla hranice nášho mesta.V dávnejšej minulosti sa úsilím Vlada Pirošíka stala Banská Bystrica prvým mestom, čo začalo...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 08. 02. 2022

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 08. 02. 2022

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:Obyvatelia sídliska Rudlová-Sásová sa dlhodobo sťažujú na stav cestnej komunikácie (predovšetkým zvlnenie vozovky) od križovatky Pieninskej a Tatranskej ulice po otočku na Pieninskej ulici? Z finančných prostriedkov určených pre VMČ/VO, ktoré máme ako poslanci k dispozícii, nie je možné túto komplexnú opravu...

Úbytok obyvateľov nie je prírodná danosť

Úbytok obyvateľov nie je prírodná danosť

Hana Kasová zverejnila na webovom portáli bbonline.sk zaujímavý článok o trvalo klesajúcom počte obyvateľov v Banskej Bystrici. Prinášame ho v plnom znení: Vlaňajšie sčítanie obyvateľov Slovenska potvrdilo dlhoročný trend úbytku obyvateľov Banskej Bystrice. Podľa prvých výsledkov sčítania klesol k začiatku minulého roka počet Bystričanov k...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 07. 12. 2021

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 07. 12. 2021

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:V mestskej časti Majer spôsobuje problémy najmä frekventovaná nákladná doprava. Otrasy vozovky, zvýšená hlučnosť a prašnosť znižujú kvalitu života občanov bývajúcich v tesnej blízkosti Majerskej cesty. Na základe požiadaviek viacerých obyvateľov miestnej časti Majer som dňa 20. 05. 2021 požiadal formou emailu...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 13. 08. 2021

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 13. 08. 2021

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Z odpovede na interpeláciu, podanú na mestskom zastupiteľstve dňa 22. 6. 2021, vyplýva, že Ul. M. M. Hodžu nie je zahrnutá medzi komunikáciami, na ktorých sa bude realizovať rekonštrukcia z úverových zdrojov. Pritom aj táto ulica bola zahrnutá na diagnostikovanie stavu, ktorý robila Žilinská univerzita....

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 22. 06. 2021

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 22. 06. 2021

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Dňa 7. 6. 2021 som sa obrátil na p. prednostku s občianskym podnetom, v ktorom sa písalo: „Rok alebo dva dozadu podfúklo a následne odfúklo strechu stánkov na tržnici. Tie stánky sú upevnené iba drôtikmi o zábradlie, v prípade nepriazne počasia ich môže odfúknuť ktorýmkoľvek smerom - i na chodník a cestu...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 27. 04. 2021

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 27. 04. 2021

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Od vyhlásenia insolventnosti Poľského konzorcia, s ktorým Mesto Banská Bystrica uzavrelo zmluvu na rekonštrukciu kremačných pecí, uplynul viac ako rok. Bol už podpísaný kontrakt o pokračovanie v začatej rekonštrukcii? Alebo sa musí celý proces výmeny kremačných pecí vrátiť na začiatok? Akú čiastku doteraz...

Pripomienky k Návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky č. 6

Pripomienky k Návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky č. 6

Pripomienky k Návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica - zmeny a doplnky č. 6 Dňa 22.04.2021 bola na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica zverejnená na pripomienkovanie územnoplánovacia dokumentácia ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ BYSTRICA, Zmeny a doplnky č. 6.K zverejnenej územnoplánovacej dokumentácii predkladáme nasledovné pripomienky: V predloženom návrhu...

S citom alebo bezcitne

S citom alebo bezcitne

Jedným z „horúcich“ bodov mestského zastupiteľstva, ktorá sa konalo 27. apríla 2021, bol aj návrh uznesenia, aby mesto požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu Mestského parku v Banskej Bystrici. V úvode rozsiahlej rozpravy sa v mene klubu Banskobystrická alternatíva prihlásil o slovo Martin Úradníček:„Vážený pán...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 05. 04. 2022

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 09. 02. 2021

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Parkovisko na pozemku parc. č. KN-C 2063/43, k. ú. Banská Bystrica, pozemok vo vlastníctve MBB, a. s. bolo vybudované pôvodne k nájomným bytom (44) bývalej SAV. Od začiatku je tam osadená závora a možnosť parkovať je tam pre kohokoľvek za poplatok 600 €/rok. Aktuálne je tam vraj zakúpených počet miest 4 ks...

Prečo dať zelenú spoločnému projektu UMR so Zvolenom

Prečo dať zelenú spoločnému projektu UMR so Zvolenom

Vystúpenie Martina Úradníčka v mene klubu BBA na MsZ dňa 09. 02. 2021 v súvislosti so spormi, či má mesto Banská Bystrica využiť projekt integrovanej územnej stratégie spolu so Zvolenom. Vážené kolegyne a kolegovia poslanci. Môj príhovor bude zrejme dlhší ako príhovor pána štátneho tajomníka, ale dúfam, že o niečo kratší ako príhovor pána...

Revitalizácia mestského parku

Revitalizácia mestského parku

  Vystúpenie Hany Kasovej v mene klubu BBA na MsZ dňa 09. 02. 2021 k návrhu na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica pre projekt Revitalizácia Mestského parku: „Určite ste si všimli, že Revitalizácia mestského parku je pre nás veľmi dôležitou a citlivou témou, pretože je o zachovaní hodnôt a odkazu histórie mesta pre generácie, ktoré prídu...

Otvorená výzva primátorovi Jánovi Noskovi

Otvorená výzva primátorovi Jánovi Noskovi

dňa 13.1.2021 ste zverejnili otvorený list adresovaný Veronike Remišovej, podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predmetom listu je žiadosť o rokovanie vo veci vytvárania politík udržateľného mestského rozvoja (UMR) a jadrových sídel pre nové eurofondové obdobie 2021 až 2027. Zasadzujete sa v ňom...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 08. 12. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 08. 12. 2020

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Stavba protipovodňových múrov a jej predlžovanie komplikuje pohyb obyvateľov v meste. Prosím o aktuálnu informáciu, kedy stavebník počíta s ukončení stavebných prác? Špeciálne sa ešte pýtam na predpokladané termíny plného otvorenia štyroch úsekov pre chodcov: 1. Medzi mostom pri Smrečine a vysutým mostom...

Rok 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Rok 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Uplynulý rok 2020 bol síce rokom 765. výročia udelenia mestských privilégií mestu Banská Bystrica, ale v nás zanechal rozpačité spomienky a pocity. Stal sa tiež rokom, v ktorom bola opakovane skúšaná schopnosť mesta a jeho obyvateľov vysporiadať sa s náročnými krízovými situáciami počas pandémie, ktorá poznačila našu prácu, rodinný život, ale aj...

Archív

Kategórie