NOVINKY

o poslaneckých aktivitách a mediálnych posolstvách poslancov BBA

Otvorená výzva primátorovi Jánovi Noskovi

Otvorená výzva primátorovi Jánovi Noskovi

dňa 13.1.2021 ste zverejnili otvorený list adresovaný Veronike Remišovej, podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predmetom listu je žiadosť o rokovanie vo veci vytvárania politík udržateľného mestského rozvoja (UMR) a jadrových sídel pre nové eurofondové obdobie 2021 až 2027. Zasadzujete sa v ňom...

Rok 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Rok 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Uplynulý rok 2020 bol síce rokom 765. výročia udelenia mestských privilégií mestu Banská Bystrica, ale v nás zanechal rozpačité spomienky a pocity. Stal sa tiež rokom, v ktorom bola opakovane skúšaná schopnosť mesta a jeho obyvateľov vysporiadať sa s náročnými krízovými situáciami počas pandémie, ktorá poznačila našu prácu, rodinný život, ale aj...

K návrhu koncepcie kultúry mesta Banská Bystrica v rokoch 2020 – 2033

K návrhu koncepcie kultúry mesta Banská Bystrica v rokoch 2020 – 2033

Neviem kto z kolegýň a kolegov poslancov si ho stihol podrobne prečítať. Lebo napríklad do komisie pre kultúru bol tento dokument predložený len deň pred jej zasadaním. Napriek tomu sme ho na komisii posunuli ďalej, aby sme nezahatali možnosť kandidovať na titul EHMK 2026.Je chvályhodné, že po dlhých rokoch predkladá mesto návrh dokumentu, ktorý...

30 rokov mestskej samosprávy v Banskej Bystrici

30 rokov mestskej samosprávy v Banskej Bystrici

V novembri 1990 bola na Slovensku obnovená územná samospráva, zanikli národné výbory a Banskobystričania si v slobodných voľbách zvolili prvého porevolučného primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Odvtedy ale prešlo tridsať rokov a veľa vecí sa zmenilo. Sedem a pol funkčných období poslancov a primátorov a tri dekády banskobystrickej...

Otázniky nad verejným osvetlením

Otázniky nad verejným osvetlením

Najdlhším bodom rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa konalo 22. septembra 2020, bol Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 Predmetom bolo schválenie účelu použitia návratnej finančnej výpomoci od štátu vo výške 1 874 305 Eur pre I. etapu riešenia havarijného stavu verejného osvetlenia (VO). Tento bod z dôvodu nedostatočných...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 23. 06. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 23. 06. 2020

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Aká je aktuálna situácia ohľadom chátrajúcej a opustenej budovy Domu kultúry? Kedy rokovalo mesto s vlastníkom objektu a aký bol výsledok? Má mesto nejaké možnosti, aby primäl vlastníka riešiť situáciu? Okrem kritiky zo strany verejnosti je tu aj bezpečnostné riziko.Odpoveď: Ján Nosko, primátor mesta Všetky...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 28. 04. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 28. 04. 2020

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Podľa zverejnenej architektonickej štúdie Multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste v Banskej Bystrici navrhnutý objekt môže pojať až 4000 návštevníkov. Kapacita nových parkovacích plôch je podľa štúdie len 250 parkovacích miest. Vybudovanie parkovacieho domu nie je súčasťou výstavby haly a pri...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 04. 02. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 04. 02. 2020

Ing. Lucia Skokanová, poslankyňa BBA:Interpelujem Oddelenie miestnych komunikácii v nasledovnej veci. Na ulici Švermova pri ÚPV boli osadené 2 dopravné značky upozorňujúce na prechod pre chodcov. Je to veľmi dobré, pretože prechod je frekventovaný a už niekoľkokrát tam došlo ku kolízii chodca s autom. Svetelná signalizácia je však umiestnená iba...

Jar 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Jar 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Vážené Banskobystričanky, vážení Banskobystričania, prežívame náročné časy. Do našich životov vstúpila koronakríza a s ňou aj obavy a neistota. Túžime po návrate do starých koľají, no nevieme kedy to bude. V tejto situácii môžeme robiť len jedno: trpezlivo si chrániť vnútornú slobodu, láskavosť a nádej. V rámci aktuálnych možností naďalej...

Cena mesta pre Verejnosť proti násiliu

Cena mesta pre Verejnosť proti násiliu

Vo štvrtok 20. februára 2020 sa konalo v Cikkerovej sieni historickej banskobystrickej radnice slávnostné udeľovanie cien Čestný občan, Cena mesta a Cena primátora. Sme nesmierne radi, že po návrhu našich poslancov Martina Úradníčka, Milana Lichého, Vladimíra Pirošíka a Hany Kasovej, si Cenu mesta za rok 2019 odniesli členky a členovia Krajského...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 10. 12. 2019

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 10. 12. 2019

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:V Radvani na Sládkovičovej ulici sú za sebou umiestnené dva priechody pre chodcov, jeden pri svetelnej signalizácii, druhý o niekoľko metrov za ňou. Tieto priechody nie sú dostatočne osvetlené, na čo sa sťažujú najmä vodiči, pretože chodcov bez reflexných prvkov je ťažko rozoznať a dochádza k nehodám. Kedy...

Rok 2019 s Banskobystrickou alternatívou

Rok 2019 s Banskobystrickou alternatívou

„Želám si, aby sa nám spoločne darilo zlepšovať veci bystrické. Aby sme boli nielen prosperujúcim a zdravým mestom, ale aj mestom úprimnosti, tolerancie, solidarity a dobrého ducha. Spolu s BBA prajeme priaznivý rok 2020 s citom pre ľudí a prostredie, bystrickým mešťanom, návštevníkom, mestu a jeho klíme.“  Mesto Banská Bystrica je rozdelené...

Stanovisko BBA k zvyšovaniu daní z nehnuteľností – zasadnutie MsZ dňa 10. 12. 2019

Stanovisko BBA k zvyšovaniu daní z nehnuteľností – zasadnutie MsZ dňa 10. 12. 2019

Stanovisko klubu BBA k zvyšovaniu daní z nehnuteľností objasnil David KAPUSTA: Myslím si, že nikto z nás tu dnes neskáče od radosti, že musíme rozhodovať o zvyšovaní daní, ktoré sa dotýka nás všetkých. Veď zvyšovanie akýchkoľvek daní je pre politikov vždy nepopulárna vec a keď je to možné, tak sa mu vyhýbajú. Som presvedčený o tom, že ak by to...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 23. 06. 2020

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 24. 09. 2019

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA: Žiadam preveriť, či oplotenie jamy lemujúce štvorprúdovú komunikáciu stojí na pozemku Mesta Banská Bystrica. Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca oddelenia evidencie a správy majetku mestaK uvedenej interpelácii zasielame nasledovné stanovisko:Na pozemky vo vlastníctve mesta par. č. E KN 170 výmera 368 m2,...

Odpočet práce poslancov Banskobystrickej alternatívy v prvom polroku 2019

Odpočet práce poslancov Banskobystrickej alternatívy v prvom polroku 2019

Jednou z dôležitých zásad práce poslancov Banskobystrickej alternatívy je trvalá a otvorená komunikácia s občanmi. V tomto duchu sme v júlovom čísle časopisu ECHO, ktorý je distribuovaný do všetkých poštových schránok v Banskej Bystrici, uverejnili odpočet našej práce v prvom polroku 2019. Jeho plné znenie si môžete prečítať na našej...

Archív

Kategórie