Rok 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Rok 2020 s Banskobystrickou alternatívou

Vážené Banskobystričanky, vážení Banskobystričania! Uplynulý rok 2020 bol síce rokom 765. výročia udelenia mestských privilégií mestu Banská Bystrica, ale v nás zanechal rozpačité spomienky a pocity. Stal sa tiež rokom, v ktorom bola opakovane skúšaná schopnosť mesta...