Jedným z „horúcich“ bodov mestského zastupiteľstva, ktorá sa konalo 27. apríla 2021, bol aj návrh uznesenia, aby mesto požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu Mestského parku v Banskej Bystrici. V úvode rozsiahlej rozpravy sa v mene klubu Banskobystrická alternatíva prihlásil o slovo Martin Úradníček:
„Vážený pán primátor, vážene kolegyne a kolegovia,
v mene poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva si dovoľujem oznámiť, že navrhované uznesenie nepodporíme. V uplynulých rokoch sme náš názor na tento projekt viackrát prezentovali na mestskom zastupiteľstve i v početných diskusiách.
Projekt revitalizácie mestského parku je nešťastný od jeho úplného začiatku až po dnešný deň. Viackrát sa ponúkala možnosť, aby ste spoločne s poslancami a najmä s občanmi celý zámer posúdili, prediskutovali a najmä pozorne počúvali ich názory a predstavy, ale nikdy sa tak nestalo.
Predpokladám, že horliví bojovníci za túto spotvorenú obnovu budú dnes večer otvárať šampanské. Keď budú o pár rokov celí natešení strihať pásku a prechádzať sa vynoveným parkom, neviem či si vôbec uvedomia, že táto národná kultúrna pamiatka definitívne stratila svoju historickú tvár. Že prišla o pokojné genius loci a svoj typický meštiansky, oddychovo-rekreačný šarm. Títo horlivci možno budú uprostred parku, pod čudesnými trojuholníkovými patvarmi, nadšene počúvať koncerty a podupkávať si nohou. Alebo pôjdu s deťmi na nové drevené megaihrisko bez retiazkových hojdačiek a kolotoča. A možno sa pôjdu pokochať bezduchými, slnkom rozžeravenými kruhovými fontánami. Alebo sa budú večer radostne prechádzať po chodníkoch s trojúrovňovým osvetlením a cítiť sa ako v Las Vegas. Potom zamávajú do kamerového systému, využijú moderné wifi pripojenie a pošlú priateľom selfíčko.
Ale možno si zrazu uvedomia, že sú v tej revitalizovanej nádhere, ktorá tak žalostne málo súvisí s parkom a stromami, úplne opustení. Že park zíva prázdnotou, lebo stratil svoje starobylé, pokojné čaro a aj svojich návštevníkov.
Z dobrých projektov totiž vyžaruje cit pre priestor, pre jeho dušu. A každý dobrý projektant sa vie a musí s priestorom zžiť a precítiť práve to spomínané genius loci… To sa, podľa nášho názoru, v tomto prípade nestalo. A to je aj dôvod, prečo s týmto projektom nesúhlasíme.
Horlivým, ale asi trochu zle počujúcim bojovníkom za súčasný projekt revitalizácie opäť zopakujem – nie je pravda, že sme proti obnove parku. Aj my túžime, aby sme sa mohli čím skôr túlať po opravenom parku. Lenže po inom parku, aký je nakreslený v súčasnom projekte. Taký park si neprosíme a dobre viete, že v tom nie sme sami.
Čas ukáže kto mal pravdu. Kiežby bol predchádzajúci príbeh len fikciou.“
Rekapituláciu faktov o tom, prečo sa nevieme stotožniť s predkladaným projektom, ktoré sme predložili na mestskom zastupiteľstve, prinesieme v ďalších článkoch.

Zdroj foto : banskabystrica.sk