BANSKOBYSTRICKÁ ALTERNATÍVA

občianska platforma a klub nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Nezávislá poslankyňa a poslanci Banskobystrickej alternatívy vo volebnom období 2022 – 2026:
(zľava): David KAPUSTA, Milan LICHÝ​, Hana KASOVÁ a Pavol KATRENIAK.

KTO SME
Banskobystrická alternatíva je občianska platforma lokálpatriotov. Tvoria ju mestské poslankyne a poslanci, regionálni odborníci a občianski aktivisti, ktorých spája láska k mestu Banská Bystrica.
Zdôrazňujeme, že nie sme žiadnou politickou stranou. Ako nezávislá občianska platforma, ktorú navonok reprezentujú mestské poslankyne a poslanci, tak nie sme viazaní záujmami žiadnej politickej strany, straníckymi dohodami, či politickými kšeftami. Pri presadzovaní zámerov, ktoré prispejú k zmysluplnému rozvoju mesta, sa však nebránime spolupráci s rozumnými a demokratickými politickými stranami.
Rázne odmietame akúkoľvek spoluprácu s komunistickými a fašistickými stranami, ale aj s tzv. sociálno-demokratickými stranami, ktorých ponovembrová história je v znamení mafiánskych praktík, pošliapavania zákonov a rozkrádania verejných financií.

ČO ROBÍME
Presadzujeme transparentné hospodárenie s mestským majetkom a bránime jeho nerozumným predajom a prenájmom.
Dlhodobo upozorňujeme na klimatickú zmenu a žiadame o urýchlené opatrenia na zmiernenie jej vplyvu na život v meste.
Obhajujeme vyvážený územný rozvoj a podrobne skúmame všetky plánované zámery a zmeny v územnom pláne. Upozorňujeme na čierne stavby na území mesta. Zapájame sa cez Občianske združenia do procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie pripravovaných stavieb (MVE, obytný súbor Graniar, Mestský park) aby sme mohli v povoľovacích procesoch obhajovať verejný záujem.
Usilujeme sa o vytvorenie otvorenej samosprávy. Našou zásluhou boli sprístupnené rokovania mestskej rady a odborných komisií všetkým občanom.

NAŠA HISTÓRIA
Vznikli sme v roku 2005 a od roku 2006 pôsobíme aj v Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici ako klub nezávislých poslancov. Sme tak najstarším kontinuálne pôsobiacim poslaneckým klubom v ponovembrovej histórii nášho mesta.
Vo volebnom období 2006-2010 reprezentovalo BBA šesť poslancov, v rokoch 2010-2014 to bolo sedem poslancov. Vo voľbách v roku 2014 bolo za BBA zvolených deväť poslancov. V roku 2018 sa ešte pred komunálnymi voľbami naše rady rozšírili až na desať poslancov. V rokoch 2018-2021 reprezentovalo platformu BBA osem poslancov a v závere volebného obdobia opäť deväť poslancov. Na základe výsledkov komunálnych volieb z 29. októbra 2022 občania rozhodli, že platformu BBA budú vo volebnom období 2022 – 2026 zastupovať štyria poslanci.

Ďakujeme za 8331 podpisov!

30. augusta 2022 sme uzavreli prvú a dôležitú kapitolu v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Ako nezávislí kandidáti občianskej platformy Banskobystrická alternatíva sme od vás získali širokú podporu, ktorú odzrkadľuje 8 331 občianskych podpisov ako forma súhlasu s našou kandidatúrou. Úprimne vám za ne ďakujeme!Banskobystrická alternatíva má...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 21. 06. 2022

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:Plánuje Mesto Banská Bystrica zvýšiť počet kontajnerov na papier a plasty alebo zabezpečiť častejší zber na ulici J. Cikkera ? Ak nie, tak či neprehodnotí takúto možnosť?Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS - OU„S ohľadom na aktuálny podnet z mesiaca jún na prepĺňanie nádob/pravidelnosť vývozu triedených...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 05. 04. 2022

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:Opakujem interpeláciu podanú a nevybavenú zo dňa 7. 12. 2021. Obyvatelia Komenského ulice (nepárne čísla) požadujú prehodnotiť bezpečnosť komunikácie vedúcej popri ich domoch z hľadiska povolenej rýchlosti i z hľadiska prejazdu nákladných vozidiel. Podľa ich tvrdenia bola v minulosti na ceste vedúcej z...

Rok 2021 s Banskobystrickou alternatívou

Banskobystrická alternatíva pôsobí v mestskom zastupiteľstve nepretržite už 16 rokov. Za ten čas sa ukázalo, že poslankyniam a poslancom BBA sa darilo prinášať do mestskej politiky pokrokové myšlienky, ktorých sila prerástla hranice nášho mesta.V dávnejšej minulosti sa úsilím Vlada Pirošíka stala Banská Bystrica prvým mestom, čo začalo...

Odpovede na interpelácie poslancov Banskobystrickej alternatívy zo zasadnutia MsZ dňa 08. 02. 2022

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:Obyvatelia sídliska Rudlová-Sásová sa dlhodobo sťažujú na stav cestnej komunikácie (predovšetkým zvlnenie vozovky) od križovatky Pieninskej a Tatranskej ulice po otočku na Pieninskej ulici? Z finančných prostriedkov určených pre VMČ/VO, ktoré máme ako poslanci k dispozícii, nie je možné túto komplexnú opravu...

Sledujte nás aj na Facebooku