Otvorená výzva primátorovi Jánovi Noskovi

Otvorená výzva primátorovi Jánovi Noskovi

Vážený pán primátor, dňa 13.1.2021 ste zverejnili otvorený list adresovaný Veronike Remišovej, podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predmetom listu je žiadosť o rokovanie vo veci vytvárania politík udržateľného...
30 rokov mestskej samosprávy v Banskej Bystrici

30 rokov mestskej samosprávy v Banskej Bystrici

V novembri 1990 bola na Slovensku obnovená územná samospráva, zanikli národné výbory a Banskobystričania si v slobodných voľbách zvolili prvého porevolučného primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Odvtedy ale prešlo tridsať rokov...
Otázniky nad verejným osvetlením

Otázniky nad verejným osvetlením

Najdlhším bodom rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa konalo 22. septembra 2020, bol Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 Predmetom bolo schválenie účelu použitia návratnej finančnej výpomoci od štátu vo výške...