Jednou z dôležitých zásad práce poslancov Banskobystrickej alternatívy je trvalá a otvorená komunikácia s občanmi. V tomto duchu sme v júlovom čísle časopisu ECHO, ktorý je distribuovaný do všetkých poštových schránok v Banskej Bystrici, uverejnili odpočet našej práce v prvom polroku 2019. Jeho plné znenie si môžete prečítať na našej podstránke ČINNOSŤ.