Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA
Z domény www.odkazprestarostu.sk dostal občan odpoveď: „S ľútosťou Vám oznamujeme, že pri riešení podnetu Severná-chodník-výtlk do dnešného dňa nedošlo k pozitívnej náprave a z tohto dôvodu podnet označujeme ako neriešený.“ Aký postup je potrebné ďalej zvoliť, aby nebol podnet klasifikovaný ako „neriešený“ a aby dostal občan odpoveď?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Postup na to, aby občan dostal odpoveď je pomerne jednoduchý. Napísať odpoveď a uložiť ju. Problém je akurát v tom, že nie vždy si na odpoveď dokáže referent údržby miestnych komunikácií nájsť čas. Niekedy je potrebné kvôli podnetu ísť priamo na miesto a rozhodnúť. Málokedy má referent vytvorené také pracovné podmienky aby mohol včas reagovať. Je to spôsobené návalom iných pracovných povinností, ktoré jednoducho nie je možné stihnúť včas a v požadovanej kvalite. Ďalším problémom je aj to, že mnohokrát sa stáva, že pri obhliadke podnetu sa zistí, že sa jedná o nepodstatné poškodenie komunikácie. A takéto zbytočné výjazdy uberajú z pracovného času, ktorý by sa mohol využiť efektívnejšie. Občania by si mali uvedomiť, že by sa mali zaoberať len podstatnými poškodeniami miestnych komunikácií. Niekedy sa zase stáva, že referent sa zo svojho postavenia nevie k problému vyjadriť a to najmä ak ide o väčšie opravy, alebo vybudovanie, resp. dobudovanie bez bariér, schodísk, alebo chodníkov, atď…
V súčasnosti je na podnet Severná – chodník – výtlk (ID 65572) už odpovedané.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA
Plánuje Mesto Banská Bystrica alebo MBB s výstavbou objektu v lokalite Severná ulica? Ak áno, tak na ktorej parcele a v tom prípade prosím tiež uviesť, koľko bude mať objekt nadzemných podlaží, aká bude jeho funkcia, na ktorých pozemkoch sa počíta s parkoviskom a akú rozlohu bude parkovisko mať.

Odpoveď: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
V súčasnosti takýmito informáciami nedisponujeme.