Od pondelka 21. januára 2019 bude zastávať post druhého zástupcu primátora mesta Banská Bystrica skúsený a dlhoročný poslanec Banskobystrickej alternatívy (BBA) Milan Lichý. Funkciu bude vykonávať v pracovnom pomere v rozsahu 60% úväzku. Primátor zveril Milanovi Lichému do správy agendu sociálnych služieb, zdravia, životného prostredia, participácie a z časti aj kultúry a mládeže.

BBA dostala vo vlaňajších novembrových komunálnych voľbách 24 535 hlasov. Získala tak osem poslaneckých mandátov, ako aj štyroch prvých náhradníkov. O dôveru Banskobystričanov sa BBA uchádzala s komplexným volebným programom. K jeho najdôležitejším bodom patrila agenda participácie, lokálnej demokracie, vzdelávania, kvality života, sociálnej starostlivosti, zdravia, kultúry, mládeže, životného prostredia a pamätihodností.

Povolebné rokovania poslaneckého klubu BBA s novozvoleným primátorom Jánom Noskom ukázali prieniky programu BBA s plánmi primátora pre roky 2018 – 2022 a teda aj priestor pre spoluprácu.

Poslanci BBA sa na tomto základe rozhodli podieľať zásadnejším spôsobom aj na vedení mesta. „Vážim si silný mandát od voličov a svojho domovského klubu BBA, ako aj dôveru primátora. Chcem presadiť čo najviac z programu BBA a zlepšiť atmosféru vzťahov v meste. Cieľom môjho pôsobenia v komunálnej sfére vždy bolo a bude verejné dobro pre Banskú Bystricu,“ povedal Milan Lichý.

Členovia BBA zobrali na seba aj vedenie troch zo siedmich výborov mestských častí (Staré mesto, Rudlová – Sásová, Fončorda). Výbory združujú poslancov volebného obvodu a v spolupráci s aktívnymi občanmi môžu významne dopomôcť k zlepšeniu života miestnej komunity a verejných služieb.

Postavili sa tiež na čelo troch komisií mestského zastupiteľstva, vrátane dôležitej Komisie pre výstavbu a technickú infraštruktúru, a v ďalších troch majú svojich podpredsedov.