Vo štvrtok 20. februára 2020 sa konalo v Cikkerovej sieni historickej banskobystrickej radnice slávnostné udeľovanie cien Čestný občan, Cena mesta a Cena primátora. Sme nesmierne radi, že po návrhu našich poslancov Martina Úradníčka, Milana Lichého, Vladimíra Pirošíka a Hany Kasovej, si Cenu mesta za rok 2019 odniesli členky a členovia Krajského Koordinačného centra občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu v Banskej Bystrici za šírenie myšlienok slobody a demokracie počas pohnutých politických udalostí. Medzi ocenenými bol aj náš kolega z klubu BBA Pavol Katreniak. Prinášame text návrhu poslancov BBA:

Krajské Koordinačné centrum občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu v Banskej Bystrici vzniklo spontánne v novembri ´89 počas mohutných demonštrácií študentov a občanov mesta, ktorí reagovali na brutálny zásah bezpečnostných zložiek proti študentom na Národnej triede v Prahe dňa 17. novembra 1989. Koordinačné centrum sa postupne formovalo z radov pedagógov vtedajšej pedagogickej fakulty, ku ktorým sa postupne pridávali ďalší občianski aktivisti – umelci, technickí pracovníci, učitelia, ochranári, robotníci a iní. V prvých týždňoch pohnutých udalostí pôsobilo Koordinačné centrum pod názvom Občianske fórum v Banskej Bystrici. V rokoch 1989 – 1990 sídlilo v priestoroch na Národnej 6, a neskôr v priestoroch niekdajšieho Stredoslovenského krajského národného výboru (dnes Okresný úrad) na Námestí Ľudovíta Štúra 1. Od prvých dní Nežnej revolúcie členovia Koordinačného centra v Banskej Bystrici aktívne spolupracovali s Koordinačným výborom vysokoškolákov v Banskej Bystrici a zapájali sa do politicko-spoločenského diania v meste. Organizačne zabezpečovali desiatky až stovky rôznych akcií – od občianskych demonštrácií na Námestí SNP (generálny štrajk), cez prejavy solidarity (Živá reťaz Zvolen – Banská Bystrica, pomoc Rumunsku) a verejné dialógy až po výjazdy do podnikov a organizácií v meste, okrese i v celom kraji. Zástupcovia Koordinačného centra sa zúčastňovali tzv. okrúhlych stolov, kde rokovali s regionálnymi predstaviteľmi totalitnej moci najmä o kooptovaní minulosťou nezaťažených ľudí do národných výborov, s cieľom odstrániť vedúcu úlohu komunistickej strany v regióne a pripraviť slobodné komunálne voľby. Členovia Koordinačného centra aj napriek veľkému riziku, ktoré hrozilo v novembri ´89 vo forme perzekúcií zo strany komunistickej moci vytrvalo organizovali občianske protesty nielen v Banskej Bystrici, ale aj v ostatných mestách a obciach na strednom Slovensku. Na úkor svojho zamestnania a rodín venovali všetok čas šíreniu myšlienok slobody a demokracie. Ako neformálni politici prevzali na istý čas zodpovednosť nielen za revolučné zmeny, ale aj za vedenie samospráv, štátnych a parlamentných orgánov, ako aj za dohľad a riadenie bezpečnostných zložiek. Presadzovali pokojné postupy a tlmili nenávistné prejavy časti obyvateľov, ktorí mali tendenciu vyvolávať nepokoje. Koordinačné centrum dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia ukončilo svoju činnosť po necelých troch rokoch v novembri 1992.

Foto © Vladimír Veverka