V Banskej Bystrici dochádza pred novembrovými komunálnymi voľbami 2018 k historickému spájaniu demokratických síl.

Koalícia piatich politických strán a nezávislí kandidáti v Banskej Bystrici postavia v novembrových komunálnych voľbách presne toľko kandidátov, koľko je mandátov v mestskom zastupiteľstve. Presadzovať chcú spoločné programové piliere.

Zaviazaní občanom. Pod touto značkou sa pred voľbami do mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zjednotilo šesť subjektov. Koalícia strán SaS-OĽaNO-KDH-Sme rodina-Progresívne Slovensko a klub nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva predstavili dohodu, podľa ktorej postavia v komunálnych voľbách iba 31 kandidátov do mestského zastupiteľstva. Presne toľko poslancov budú 10. novembra voliť obyvatelia Banskej Bystrice.

Dohodu predstavili na stredajšej tlačovej konferencii zástupcovia jednotlivých subjektov. Vladimír Pirošík, predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva, ako hlavný dôvod spájania síl uviedol udalosti posledných mesiacov, ktoré sa odohrali na domácej politickej scéne. „Zavraždenie Jána Kuciaka s partnerkou a otrlá ľahostajnosť verejných orgánov boli pre nás poslednou kvapkou, keď sme si v Banskobystrickej alternatíve povedali, že – stačilo. Že na porážku dobra stačí nielen ľahostajnosť tých slušných, ale veľmi často len ich nespolupráca, egoizmus, politická naivita a čakanie na dokonalý svet plný nezávislých odborníkov,” povedal Pirošík.

Podľa Radovana Slobodu, krajského predsedu strany Sloboda a Solidarita, by Banská Bystrica nemala doplácať na nejednotnosť demokratických síl. „Dospieť k tejto dohode nebolo jednoduché a stálo nás to veľa síl a energie. Ukázali sme však, že vieme komunikovať, vieme sa dohodnúť a vieme povýšiť verejný záujem nad partikulárne ciele,” povedal Sloboda.

„Spoločne postavíme do 31-členného mestského zastupiteľstva iba 31 kandidátov, a teda nie desiatky či stovky, ako to bolo v minulosti. Títo kandidáti, 19 za BBA a 12 z prostredia demokratických síl, budú viesť poctivú pozitívnu kampaň, každý pod svojou značkou. BBA ako nezávislí a kolegovia zo strán ako 5-koalícia pod logami svojich politických subjektov,” dodal Pirošík. Zároveň budú politické subjekty spojené sloganom ZAVIAZANÍ OBČANOM. „To ako známkou skutočnej slušnej programovej i hodnotovej alternatívy k súčasnosti,” dodáva predseda klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva.

Hlavným spájacím prvkom je program a päť programových priorít pre lepší život Banskobystričanov. „Chceme, aby organizáciu a výber parkovného zabezpečovalo mesto a výnos z neho tiekol do mestskej kasy a nie do vrecka súkromnej firmy z Košíc. Chceme, aby na zásadné rozhodnutia mesta mali výrazne väčší vplyv obyvatelia. Chceme, aby verejné a neverejné školy v meste mali rovnaké podmienky na svoju činnosť. Chceme transparentné financovanie športu. A chceme tiež dobre riadený mestský úrad, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta,” predstavil programové priority Radovan Sloboda z koalície SaS-OĽaNO-KDH-Sme rodina-PS.

Komunálne voľby sa uskutočnia 10. novembra 2018. Občania Banskej Bystrice si budú voliť 31-členné mestské zastupiteľstvo v siedmich obvodoch. Vo volebnom obvode (VO) č.1 (Centrum, Sídlisko, Graniar, Belvéder) sa prerozdelí šesť mandátov, vo VO č.2 (Uhlisko, Šalková, Majer) dva mandáty, vo VO č.3 (Rudlová, Sásová) sa bude voliť deväť poslancov, vo VO č.4 (Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska, Uľanka) dvaja poslanci, vo VO č.5 (Fončorda) sedem poslancov, vo VO č.6 (Radvaň) traja poslanci, vo VO č.7 (Kremnička, Iliaš, Rakytovce, Pršianska Terasa, Kráľová) budú volení dvaja poslanci.