Stanovisko klubu BBA k zvyšovaniu daní z nehnuteľností objasnil David KAPUSTA:

Myslím si, že nikto z nás tu dnes neskáče od radosti, že musíme rozhodovať o zvyšovaní daní, ktoré sa dotýka nás všetkých. Veď zvyšovanie akýchkoľvek daní je pre politikov vždy nepopulárna vec a keď je to možné, tak sa mu vyhýbajú. Som presvedčený o tom, že ak by to nebolo nevyhnutné, tak by sme sa dnes o tomto návrhu VZN ani nebavili. Máme ho však pred sebou a ako poslanci musíme zaujať postoj. Preto by som rád prezentoval názor a kontext rozhodovania nášho klubu BBA.

▶️ Uvedomujeme si, že mestá na Slovensku sa stali rukojemníkmi legislatívnej smŕšte parlamentu. Parlament schválil niekoľko zákonov, ktoré objektívne zvyšujú výdavky mesta a spravili nám len samotné zákony neželanú sekeru v rozpočte viac ako 5 miliónov eur.Spomeňme napríklad navýšenie nezdaniteľnej časti základu dane – zniži očakávané príjmy o viac ako 900 tisíc eur. Chodníková novela zvýši výdavky o viac ako 1 milión eur. Zvýšenie miezd, minimálnej mzdy a príplatkov zamestnancov mesta a pedagogických zamestnancov nám spraví viac ako 2 milióny. Potom je to zmena zákona o sociálnych službách a s tým spojené zvýšenie nákladov na terénnu opatrovateľskú službu. V neposlednom rade výmysel pána kapitána Danka – rekreačné poukazy – 320 tisíc eur.

▶️ Môžeme dlho diskutovať o odpodstatnenosti a politizovať, ale faktom ostáva, že tieto zákony musíme napĺňať. Na druhej strane majú tieto zákony aj svoje rácio. Je dôležité povedať , že síce nezdaniteľná čast základu dane na jednej strane spôsobí výpadok príjmu pre mesto takmer 1 milión, ale na druhej strane pracujúce rodiny uvidia od feburára na výplatnej páske viac čistého príjmu. Jednoducho ak sa niekto živí prácou, tak zarobí v čistom viac. Disponibilné príjmy rodín sa môžu navýšiť o desiatky eur ročne viac. Dvaja priemerne zarábajúcich zarobia ročne o viac ako 100 eur. Myslíme si, že ide samo o sebe o dobré opatrenie, ktoré znižuje daňové zaťaženie práce, zvyšuje podiel NZČD na priemernej mzde a znižuje tzv. tiché zdanenie. V parlamente bola k tomu politická zhoda. Hlasovalo 122 poslancov z 140 prítomných.

▶️ Častokrát ľudia nadávajú na to, že sú tu nízke mzdy. Zvyšovanie tarfí pre zamestnancov a pedagógov mesta nie je podľa nás zlá vec. Peniaze pôjdu ľudom, ktorí vzdelávajú a vychovávajú deti a tiež pre tých, čo pre naše mesto pracujú a poskytujú nám najrôznejšie služby. Je náročné prilákať a udržať si kvalitných ľudí vo verejnej správe. Toto je jeden z krokov, ktorý môže pomôcť. Podotýkame, že nejde o nás poslancov a ani primátora mesta. Nám sa platy a odmeny nezmenia.

▶️ Chceme pripomenúť,že vďaka chodníkovej novele získajú obyvatelia nové verejné služby. O chodníkovej novele už bolo čo to popísané, bola pripomienkovaná či kritizovaná. Ostáva však skutočnosť, že mesto kvôli tomu rozširuje svoju verejnú službu – letnú a zimnú údržbu chodníkov, ktoré patria mestu alebo su v jeho správe. O opatrení sa dá diskutovať, ale keďže “vlastníctvo zaväzuje”, tak isté právne rácio zmena zákona má. Hlasovalo 79 poslancov z 117 prítomných. Išlo predovšetkým o poslancov vládnej koalície SMER-SD, SNS, a Most-Híd.

▶️ Zmena zákona o sociálnych službách. Obyvateľstvo nám starne a čoraž viac ľudí je odkázaných na opatrovateľskú službu. Zákon napríklad zvýšuje náklady na terénnu opatrovateľskú službu. Mesto má nedostatok opatrovateľov v sociálnych službách a potrebujeme 28 nových ľudí. Toto je o nás všetkých. Starnutie a s tým spojené náklady je téma budúcnosti, ktorú budeme riešiť v našich samosprávach častejšie.

▶️ Uvedomujeme si, že nie sme v tom sami a nie je to výmysel len Banskej Bystrice. Všetky mestá hľadajú nové prostriedky rôznymi spôsobmi. Všetky krajské mestá zvyšujú sadzby dani z nehnuteľností. A nie su to len veľké mestá. Včera zvýšili napríklad v malom meste Prievidza. Dokonca mesto Trnava ide navyšovať niektoré sadzby o 185 %. Napríklad pri stavbe na bývanie v Trnave zvyšujú sadzbu z 0,35 eur na 1 euro za 1m2. U nás je to z 0,3 na 0,5 eur. Podobný postup je aj pri bytoch.

▶️ Berieme do úvahy, že zvyšovanie daní z nehnuteľností bolo naposledy v roku 2012 a že ceny nehnuteľností v niektorých prípadoch objektívne vzrástli o desiatky %. Berieme do úvahy, že priemerná mzda v okrese Banská Bystrica vzrástla od roku 2012 o viac ako 30 %. Inými slovami hodnota nehnuteľností vzrástla a spolu s nimi aj naše príjmy, ale daň z tohto majetku/bohatstva sme platili stále rovnakú.

▶️ Neschválenie VZN a nezvýšenie daní môže viesť k nevyrovnanému rozpočtu a jeho provizóriu. Bez nejakého strašenia si objektívne uvedomujeme, že rozpočtové provizórium stopne všetky dotácie mesta, ovplyvní plánovanie nových investicií, úverové čerpanie a muselo by sa škrtať pre príspevkové organizácie a niektoré verejné služby mesta. Niektorí argumentujú, že už sa to stalo v minulosti a po politickej zhode mohlo dôjsť k náprave. Je dobré povedať, že teraz sa nachádzame v odlišnej situácii, kedy je rozpočet naviazaný aj na zvyšovanie daní z nehnuteľností. Ak sa nám nepodarí schváliť VZN dnes, tak neskoršie zvýšenie sadzieb by sa odrazilo až v roku 2021. V roku 2020 by nám príjmy jednoducho chýbali.

▶️ Plne si uvedomujeme, že zvyšovanie daní z nehnuteľností bude mať najväčší vplyv na podnikateľov, firmy, organizácie a vlastníkov veľkých rozlôh. Nechceli sme dopustiť skokové zvyšovanie pre tieto subjekty. Preto sme možnosť zníženia sadzby aktívne konzultovali s odborníkmi na našom ekonomickom a analytickom oddelení. mesta. Bohužiaľ nenašli sme spravodlivý a rozumný spôsob ako sa vyhnúť tomuto zvýšeniu. Ak by sme znížili sadzby pred tieto ekonomicky aktívne subjekty, tak by sme sadzby museli zvýšiť inde. Navyše opakujeme, že podobnou cestou idú aj ostatné krajské mestá. Na druhej strane si uvedomujeme, že bežných ľudí a vlastníkov len malých nehnuteľností ( byt, doma, chatka…) sa zvýšenie dotkne v nízkej miere. Len jeden príklad. Pri byte s podlahovou plochou 80 m2 sme v roku 2019 zaplatili 26,40 eur a v roku 2020 po novom zaplatíme daň vo výške 40 eur. V tomto prípade zaplatíme teda o necelých 14 eur viac.

▶️ Zvažovali sme aj možnosť zavedenia poplatku za rozvoj, ktorý mnohé mestá využívajú. Žiaľ tento poplatok by nám významné situáciu nevyriešil. U nás nie je rozbujnená developerská výstavba ako na západnom Slovensku, kde samosprávy zavádzajú tento poplatok. Dôležité je spomenúť aj skutočnosť, ktorú poslanec Martin Turčan vo svojom blogu nespomenul. Podľa zákona je možné výnos z poplatku za rozvoj použiť na úhradu kapitálových výdavkov a je účelovo viazaný. To nám preto situáciu s bežným rozpočtom nepomôže vyriešiť. Poplatok za rozvoj sám o sebe je racionálny nápad a treba sa o ňom do búducnosti rozprávať.

▶️ Sme presvedčení o tom, že ak máme nové výdavky, tak musíme najprv šetriť tam kde sa dá. Ak niekto tvrdí, že mesto neškrtalo, tak to nie je pravda. Nové dane by mali vykryť len približne 2,3 milióna. Stále tu ostávajú ešte milióny. Preto zamestnanci mesta pri príprave rozpočtu zredukovali nezazmluvnené výdavky a redukovali investície na aktuálne zdroje krytia. Uskromnňovalo sa a racionalizovalo. Zmeny môžeme vidieť v zverejnenom návrhe rozpočtu mesta. V minulosti sa robili rezervy keď sme mali vyššie príjmy a dobré roky. Tieto máme k dispozícii ako spomenula pani Farkašková, ale nemôžeme ich podľa zákona použiť na prevádzkové náklady.

▶️ Myslíme si, že je podstatné zdôrazniť, že sa rozšírili úľavy na dani. Mesto ako správca dane na základe žiadosti zníži daň o 50 % pre ľudí v hmotnej núdzi, dôchodcov resp. ľudí starších ako 62 rokov a obyvateľom s ťažkým zdravotným postihnutím. Pre tých najzraniteľnejších a najchudobnejších je to významná zmena a úľava.

▶️ Na základe zváženia týchto a ďalších okolností a po neúspešnej našej snahe dosiahnuť iné riešenia, sme dospeli k názoru, že podporiť predložené VZN o miestnych daniach a poplatkoch je síce neľahké rozhodnutie, ale z dlhodobého hľadiska v záujme obyvateľov mesta Banská Bystrica.

▶️ Nie je to pre nás jednoduché rozhodnutie. Neprináša nám politické body a nie sme za pekných. Museli sme však k nemu pristúpiť, lebo inú cestu na skvalitnenie služieb a na zásadnejšiu zmenu kvality života v našom meste dnes nemáme. Každý chceme kvalitné služby a mesto, kde sa cítime dobre, ale ako vieme nič nie je zadarmo.

▶️ Považujeme za veľmi dôležité, aby verejnosť porozumela všetkým dôvodom, ktoré nás k takémuto kroku viedli, preto sme sa ich snažili zhrnúť. Veríme v pravdu a že naši voliči na konci dňa pochopia naše rozhodnutie.

▶️ Na záver chceme zdôrazniť, že budeme dôkladne kontrolovať a sledovať či sú avízované služby vykonávané riadne a adektvátne. Budeme presadzovať a dbať na to, aby sa o rozpočte začalo rokovať skôr ako v novembri a viedla sa kvalifikovaná diskusia už v samotných komisiách.