newOdkaz prvej republiky vnímame v tolerancii newPROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE 2011 new Voľby 2010 newVolebné obdobie 2006-2010

 

Banskobystrická alternatíva

bbalogoBanskobystrická alternatíva (BBA) vznikla začiatkom roku 2006 ako nezávislá platforma niekoľkých mestských poslancov a občianskych aktivistov nespokojných s vtedajším spôsobom uplatňovania komunálnej politiky v Banskej Bystrici. To znamená bez zisťovania názoru ľudí na dôležité rozhodnutia a bez jasnej a pozitívnej vízie hlavných predstaviteľov  o budúcnosti nášho mesta. Za uplynulé štyri roky sme sa to pokúsili prelomiť.

Žiaľ, nejeden z týchto problémov je aktuálny aj dnes. V 31 – člennom banskobystrickom Mestskom zastupiteľstve  naďalej často víťazia práve súkromné a stranícke záujmy...

BBA pôsobí v súčasnosti ako spoločenstvo aktívnych občanov a odborníkov, reprezentované sedemčlenným klubom nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  v nasledovnom zložení: režisérka a zakladateľka Divadla z Pasáže Viera Dubačová, televízna žurnalistka a riadiaca pracovníčka STV Marta Gajdošíková, riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto Beata Hirt, odborný radca na úseku ochrany prírody a pedagóg Pavol Katreniak, lesný inžinier Milan Lichý, advokát a spolupracovník Transparency International Slovensko Vladimír Pirošík a urbanistka Ľudmila Priehodová.

BBA presadzuje transparentné hospodárenie s mestským majetkom, obhajuje vyvážený územný rozvoj, usiluje sa o vytvorenie otvorenej samosprávy, snaží sa zvyšovať kvalitu života Banskobystričanov. Ako nezávislí poslanci nie sme viazaní záujmami žiadnej politickej strany, ani straníckymi dohodami, či obchodmi.Po zrelej úvahe sme sa zhodli, že je potrebné pokračovať v začatej práci. Budeme preto opätovne kandidovať ako nezávislí poslanci. Do nasledujúcich komunálnych volieb, ktoré budú 27. novembra 2010, chceme postaviť ešte silnejší tím. Preto rozširujeme svoje rady o nových ľudí, a to o zakladateľa súkromnej Základnej školy u Filipa Juraja Droppu, odbornú referentku Martu Makušovú, stredoškolského profesora Marcela Perecára, asistentku v stavebnej firme Henrietu Petrincovú a občiansku aktivistku Luciu Skokanovú. BBA chce presadzovať, aby sa naše mesto stalo bezpečnejším, zdravším a pokojnejším.

ĎAKUJEME Banskobystričanom za 11 260 hlasov vo voľbách do Mestského zastupiteľstva. Z 12 nezávislých poslaneckých kandidátov Banskobystrickej alternatívy uspeli siedmi:

Viera Dubačová, Marta Gajdošíková, Pavol Katreniak, Milan Lichý, Vladimír Pirošík, Ľudmila Priehodová a Lucia Skokanová.

Občianska poradňa BBA ostáva nezmenená: každý štvrtok od 15:30 do 17:00 hod.,
na Mestskom úrade, ČSA č. 26, kancelária č. 63.
Ste srdečné vítaní.

Nezávislí kandidáti BBA na poslancov Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica - obdobie 2010 - 2014

bba

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Pozrite si náš predvolebný letákVolebný obvod č. 1 (Staré mesto) – V. Dubačová, P. Katreniak; VO č. 2 (Graniar, Podlavice, Kostiviarska, Jakub, Uľanka) – H. Petrincová; VO č. 3 (Uhlisko, Senica, Šalková, Majer) – M. Makušová; VO č. 5 (Radvaň) – M. Gajdošíková, Ľ. Priehodová; VO č. 6 (Fončorda)  - M. Perecár, L. Skokanová; VO č. 7 (Sásová – Rudlová) – J. Droppa, B. Hirt, M. Lichý, V. Pirošík

 

www.bbalternativa.sk

 
Lucia Skokanová Henrieta Petrincová Marcel Perecár Ludmila Priehodová Juraj Droppa Viera Dubačová Beata Hirt Pavol Katreniak Milan Lichý Vladimír Pirošík Ludmila Priehodová Marta Makušová