BANSKOBYSTRICKÁ ALTERNATÍVA

klub nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY A MNOHO ÚSPECHOV V NOVOM ROKU 2019

želá BANSKOBYSTRICKÁ ALTERNATÍVA

Banskobystrická alternatíva (BBA) vznikla v roku 2005 ako platforma lokálpatriotov, pozostávajúcich z niekoľkých mestských poslancov, odborníkov a občianskych aktivistov, ktorých spája láska k mestu Banská Bystrica.

BBA presadzuje transparentné hospodárenie s mestským majetkom, obhajuje vyvážený územný rozvoj, usiluje sa o vytvorenie otvorenej samosprávy, snaží sa zvyšovať kvalitu života Banskobystričanov. Ako nezávislí poslanci nie sme viazaní záujmami žiadnej politickej strany, ani straníckymi dohodami, či obchodmi.

Od roku 2006 pôsobí BBA aj v Mestskom zastupiteľstve, a to ako klub nezávislých poslancov. Vo volebnom období 2006-2010 reprezentovalo BBA šesť poslancov a v rokoch 2010-2014 to bolo sedem poslancov.

Vo voľbách v roku 2014 bolo za BBA zvolených deväť poslancov. V roku 2018 sa naše rady rozšírili až na desať poslancov.

V komunálnych voľbách 10. novembra 2018 získalo vašu priazeň osem kandidátov BBA.

Novinky

Sledujte najnovšie udalosti a dianie v klube Banskobystrickej alternatívy!

Poslanci

Pozrite si profily našich poslancov v mestskom zastupiteľstve!

Volebný program

Zoznámte sa s volebným programom na roky 2018 – 2022!

Share This